Mô tả :

Innertol poxitar F là chất phủ kháng hoá chất, hai thành phần có hàm lượng dung môi thấp, gốc epoxy hắc ín công nghệ cao kết hợp với chất độn vô cơ.

Inertol Poxitar F Thích hợp thi công trên bê tông và thép, trên các bề mặt ẩm Dùng trong lớp phủ bên trong và bên ngoài cho các kêt cấu ngập trong nước, chôn dưới đất, chống thấm cho hệ thống sử lý nước thải, công nghiệp hóa chất… Không thích hợp cho những bề mặt phải tiếp xúc với nước uống, nhà cửa, chuồng trại… Thích hợp thi công trên bê tông và thép, trên các bề mặt ẩm Dùng trong lớp phủ bên trong và bên ngoài cho các kêt cấu ngập trong nước, chôn dưới đất, hệ thống nước thải, công nghiệp hóa chất… Không thích hợp cho những bề mặt phải tiếp xúc với nước uống, nhà cửa, chuồng trại… –Download pdf file–