hoá chất chống thấm, vật liệu chống thấm

Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối là một dạng nhũ tương Styrene Butadien cải tiến, được sử dụng trộn với xi măng, vữa xi măng cát nhằm gia tăng tính kết dính và khả năng chống thấm. Các ứng dụng : Sikalatex TH là loại nhũ tương cao cấp, cải thiện đáng.. read more →

Vữa gốc xi măng đông cứng nhanh, cản nước Sika Plug CN là một loại vữa không chứa Clorua, được chế tạo sẵn để sử dụng ngay, khi trộn với nước sẽ trở thành một chất chặn nước tạm thời, đông cứng nhanh rất hiệu quả. Ứng dụng : Để chặn các nơi rò rỉ.. read more →

Chất chống thấm sika CHỐNG THẤM – PHỤ GIA CHỐNG THẤM – MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG Chống thấm – Phụ gia chống thấm Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm SikaTop® Seal 107 Là vữa chống thấm polyme cải tiến 2 thành phần. sản phẩm được thi công lên bề mặt vữa và bê tông.. read more →