sikadur, sikadur 731, sikadur 732, sikadur 42VN, keo epoxy, keo gian be tong

Sikadur 732 Chất kết nối gốc nhựa epoxy2 thành phần Mô tả Sikadur 732 là chất kết nối gốc nhựa epoxy chọn lọc, 2 thành phần, không dung môi. Sau khi thi công lên bề mặt bê tông cũ sản phẩm sẽ tạo sự kết dính tuyệt hảo với bê tông mới. Sikadur 732 phù.. read more →

Keo Epoxy Kết dính rắn chắc Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Sikadur® 731 Keo epoxy Sikadur 731 là vữa epoxy 2 thành phần dùng để trám và kết dính. Khi đông cứng ở nhiệt độ trên 50C, độ co ngót không đáng kể và tạo ra vật liệu có cường độ rất cao.. read more →