HÓA CHẤT CHỐNG THẤM

Sika proof membrane màng chống thấm bitume lỏng
Sika proof membrane là màng chống thấm lỏng chống thấm bitume polime gốc nước một thành phần thi công nguội.
Sika Topseal 107 Vữa chống thấm 2 thành phần
Vữa chống thấm ximăng polime 2 thành phần Sikatop 107 là hỗn hợp xi măng kết hợp polime dùng để chống thấm trên các bề mặt vữa xây, bê tông để ngăn sự thấm nước.
Silicone SK – 54
Silicone SK – 54
Dung dịch silicone dùng để chống thấm gạch , đá, bê tông không làm thay đổi bề mặt vật liệu.
DUNG DỊCH CHỐNG THẤM GẠCH NGÓI 6778
DUNG DỊCH CHỐNG THẤM GẠCH NGÓI 6778
Dung dịch chống thấm trong suốt không màu, sử dụng trên các bề mặt gốm sứ xây dựng
DUNG DỊCH CHỐNG THẤM GẠCH NGÓI BS16
DUNG DỊCH CHỐNG THẤM GẠCH NGÓI BS16
Chất chống thấm vô hình gốc Siliconate
Phụ gia latex PLANICRETE SP
Phụ gia latex PLANICRETE SP
Phụ gia latex đa tác dụng dùng cho vữa và chất kết dính ximăng
Vữa chống thấm hai thành phần MAPELASTIC
Vữa chống thấm hai thành phần MAPELASTIC
Vữa chống thấm gốc ximăng co giãn hai thành phần dùng bảo vệ và chống thấm
Keo kết dính thủy lực LAMPOSILEX
Keo kết dính thủy lực LAMPOSILEX
Keo kết dính thủy lực lưu hóa và đóng rắn cực nhanh dùng để trám các lỗ rò rỉ
Vữa chống thấm gốc ximăng IDROSILEX PRONTO
Vữa chống thấm gốc ximăng IDROSILEX PRONTO
Vữa chống thấm gốc ximăng dùng chống thấm cho phần ngầm công trình
Vữa chống thấm hai thành phần IDROSILEX 2K
Vữa chống thấm hai thành phần IDROSILEX 2K
Vữa chống thấm hai thành phần gốc ximăng polimer
Chất phủ hoàn thiện chống thấm ANTIPLUVIOL
Chất phủ hoàn thiện chống thấm ANTIPLUVIOL
Chất phủ hoàn thiện chống thấm,không màu gốc nhự silicon trong dung môi nước
Acro Latex
Acro Latex
Phụ gia tạo dẻo cho vữa xây tô, tác nhân kết nối và chống thấm