Hóa chất chống thấm Latex LATEX ACRO Tác nhân kết nối & chống thấm cho vữa MÔ TẢ Hóa chất chống thấm Latex LATEX ACRO là phụ gia chống thấm cho vữa gốc nhũ tương Acrylic (PVA) cải tiến và được dùng như một tác nhân kết nối bê tông cũ với bê tông mới.. read more →