Kết dính rắn chắc Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Sikadur® 731 Sikadur 731 là vữa epoxy 2 thành phần dùng để trám và kết dính. Khi đông cứng ở nhiệt độ trên 50C, độ co ngót không đáng kể và tạo ra vật liệu có cường độ rất cao và đặc chắc. Hỗn.. read more →